Akvaristika, Akvária, Akvárium, Zahradní Jezírka, Jezírka, Klece pro papoušky, Klec pro králika, Klec pro křečka, Jezírko
ABC-ZOO

Váš košík

Žádné zboží

 • Žádné zboží

 • Doprava .......
 • Celkem 0 Kč

Kategorie

Výrobci

Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující (zákazník) potvrzením objednávky potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí uvedenými obchodními podmínkami, vyplývajícími z  občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Nabízíme Vám možnost online nákupu přímo z pohodlí Vašeho domova. Náš e-shop je otevřen 24 hodin denně pro elektronické objednávky. Obsluha e-shopu je k dispozici denně od 8:00 do 16:00. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailem nebo písemně na naší adrese. 
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných médiích jsou údaji nezávaznými a vychází z údajů výrobců. Zavazujeme se svým zákazníkům dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva následně vzniká dodaním zboží. V jednotlivých, hlavně cenově náročnějších případech, si prodávající pro vznik smlouvy vyhrazuje právo na potvrzení objednávky telefonicky a uhrazení finanční zálohy kupujícím. V případe, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzů zahraniční měny nebo ke změně ceny nebo dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme v případě, že výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Při jakékoliv změně produktu nebo ceny budeme zákazníka kontaktovat a informovat.

ZPŮSOB DODÁNÍ A DOBA DODÁNÍ

Zboží zasíláme kurýrní službou IN TIME nebo DHL. Průměrná doba dodání zboží se pohybuje v rozmezí 24 - 48 hodin od odeslání objednávky naší společností, není-li uvedeno jinak. U zboží, které není skladem, Vás předem upozorníme e-mailem nebo telefonicky na změnu termínu dodání Vašeho zboží. Objednávku je možné telefonicky nebo e-mailem stornovat, popřípadě upravit.

CENY ZBOŽÍ

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v čase objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny kurzů měn, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců. Při jakékoliv změně ceny produktu budeme zákazníka kontaktovat a informovat. Zboží bude odesláno až s jeho souhlasem.

Dokladem o prodeji je faktura. Faktura je po odeslání zásilky dostupná v elektronické formě jako soubor PDF přímo ve Vašem účtu po přihlášení,  může být zaslána na e-mail zákazníka v elektronické podobě, nebo je připojena ke každé zásilce. Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující soukromá osoba /bez přiděleného IČ/ má podle zákona č.102/2014 právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Kupující je povinen vrátit zboží v neporušeném stavu a v hodnotě, v jaké zboží převzal, včetně kompletního příslušenství, a pokud je možné, v původním obalu.

 • Zboží je třeba zaslat spolu s dokladem o nákupu.
 • Zboží nezasílejte na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí.
 • Při zasílání zboží neručíme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám – je povinností zákazníka zboží zabalit tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození.

Kupující je povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží v případě, že vrací zboží, které je bez vady.

 

Pokud bylo zákazníku doručeno poškozené / jiný druh / jiná velikost zboží (tj. došlo k pochybení z naší strany), zákazníkovi budou uhrazeny také poštovní náklady.

Při vrácení kompletního zboží je prodávající povinen vrátit spotřebiteli všechny platby, včetně nákladů na dopravu.

Prodávající však není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady na dopravu, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Nejlevnější běžný způsob doručení nabízený naší společností je zaslání kurýrem IN TIME.

Při odstoupení od smlouvy náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, peníze za zboží vrátíme nejpozději do 14 dnů od doručení informace o odeslání zboží nebo po přijetí zboží.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje nebo se zboží nevyrábí, nedodává anebo se výrazně změnila jeho cena. V tomto případě budeme okamžitě informovat kupujícího za účelem domluvení dalšího řešení objednávky. Ke každé objednávce přistupujeme individuálně se snahou maximálně vyjít vstříc kupujícímu.

 

ZÁRUČNÍ DOBA

Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců. V případě, že záruka poskytovaná výrobcem je delší, než zákonná záruka, platí delší záruční doba. Posuzování vad zboží je podle platných právních předpisů, norem a ustanovení, které nejsou v rozporu s platným právním řádem České republiky. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci.


Záruka se vztahuje jenom na výrobní vady, nevztahuje se na vady zapříčiněné nesprávným a nešetrným používáním výrobku, popřípadě přirozeným opotřebováním  výrobku. Za vady zapříčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.

 

POSTUP PŘI ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ

Reklamaci si kupující uplatňuje zasláním zboží na adresu: abc-zoo s.r.o., Pod Furčou 7, 04001 Košice, Slovenská republika. Zboží může kupující zaslat i na adresu: abc-zoo s.r.o., P. O. BOX 44, 69507 Hodonín, Česká republika. Pokud kupující zašle zboží k reklamaci na adresu: abc-zoo s.r.o., P. O. BOX 44, 69507 Hodonín, Česká republika, reklamační doba může být prodloužena o dobu přeposílání zboží z České republiky na Slovensko. Zboží zašlete na adresu s oznámením o reklamaci, které musí obsahovat: důvod reklamace, Vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a doklad o nákupu (fakturu, resp. její kopii).

 

Zboží musí vyhovovat následujícím podmínkám:

 • Zboží musí být kompletní.
 • Zboží je třeba zaslat spolu s dokladem o nákupu.
 • Zboží nezasílejte na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí.
 • Při zasílání zboží neručíme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám – je povinností zákazníka zboží zabalit tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození.
 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši e-mailovou adresu podpora_cz@abc-zoo.cz .
 • Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na e-mailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto údajů minimalizovat na ty nejnezbytnější a údaje chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními údaji plně podléhá zákonným normám, zákonu o ochraně osobních údajů spotřebitelů.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a dalších Vašich činnostech v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Jakékoliv údaje, které o Vás a o Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, neposkytujeme je (vyjma společností zabezpečujících spediční služby nebo platební styk) a slouží jenom ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Vyhrazujeme si právo použít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takovémto e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně oznámit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

V Košicích 1. 1 .2012

abc-zoo s.r.o.

Starozagorská 6
04023 Košice
Slovenská republika

IČ DPH: SK2023929908

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 04001 Košice


DomůDomů

 • doprava zdarma
Šperky chirurgická ocel, Stříbrné šperky | Šperky Eshop
X
Pro účely přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies.
Souhlasím
Více informací