Akvaristika, Akvária, Akvárium, Zahradní Jezírka, Jezírka, Klece pro papoušky, Klec pro králika, Klec pro křečka, Jezírko
ABC-ZOO

Váš košík

Žádné zboží

 • Žádné zboží

 • Doprava .......
 • Celkem 0 Kč

Kategorie

Výrobci

Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující (zákazník) potvrzením objednávky potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí uvedenými obchodními podmínkami, vyplývajícími z  občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Nabízíme Vám možnost online nákupu přímo z pohodlí Vašeho domova. Náš e-shop je otevřen 24 hodin denně pro elektronické objednávky. Obsluha e-shopu je k dispozici denně od 9:00 do 16:00 telefonicky. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailem nebo písemně na naší adrese. 
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných médiích jsou údaji nezávaznými a vychází z údajů výrobců. Zavazujeme se svým zákazníkům dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva následně vzniká dodaním zboží. V jednotlivých, hlavně cenově náročnějších případech, si prodávající pro vznik smlouvy vyhrazuje právo na potvrzení objednávky telefonicky a uhrazení finanční zálohy kupujícím. V případe, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzů zahraniční měny nebo ke změně ceny nebo dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme v případě, že výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

ZPŮSOB DODÁNÍ A DOBA DODÁNÍ

Zboží zasíláme na dobírku kurýrní službou UPS. Průměrná doba odeslání našeho zboží se pohybuje v rozmezí 24 – 48 hodin od potvrzení objednávky, není-li uvedeno jinak. U zboží, které není skladem, Vás předem upozorníme e-mailem nebo telefonicky na změnu termínu dodání Vašeho zboží. Objednávku je možné telefonicky stornovat, popřípadě upravit.

CENY ZBOŽÍ

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v čase objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny kurzů měn, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců.

Dokladem o prodeji je faktura. Faktura je po odeslání zásilky dostupná v elektronické formě jako soubor PDF přímo ve Vašem účtu po přihlášení,  může být zaslána na e-mail zákazníka v elektronické podobě, nebo je připojena ke každé zásilce. Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující soukromá osoba /bez přiděleného IČ/ má podle zákona č.367/2000 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy je potřeba doručit nám v tomto termínu vysvětlující dopis se žádostí o odstoupení od smlouvy e-mailem, s číslem daňového dokladu /faktury/ a číslem Vašeho bankovního účtu. Kupující, který odstupuje od kupní smlouvy, je povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží na naši adresu.


Vrácené zboží musí odpovídat následujícím podmínkám:

 • Zboží musí být v originálním obalu.
 • Zboží nesmí být poškozeno.
 • Zboží nesmí jevit známky užívání.
 • Zboží musí být kompletní!.
 • Zboží je potřeba zaslat s dokladem o nákupu.
 • Zboží nezasílejte na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku tato nebude přijata.
 • Při zasílání zboží neodpovídáme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám.
 • V případě osobního doručení zboží je potřeba domluvit si termín schůzky.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš bankovní účet nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení nepoškozeného zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje nebo se zboží nevyrábí, nedodává anebo se výrazně změnila jeho cena. V tomto případě budeme okamžitě informovat kupujícího za účelem domluvení dalšího řešení objednávky. Ke každé objednávce přistupujeme individuálně se snahou maximálně vyjít vstříc kupujícímu.

 

ZÁRUČNÍ DOBA

Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců. V případě, že záruka poskytovaná výrobcem je delší, než zákonná záruka, platí delší záruční doba. Posuzování vad zboží je podle platných právních předpisů, norem a ustanovení, které nejsou v rozporu s platným právním řádem České republiky. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci.


Záruka se vztahuje jenom na výrobní vady, nevztahuje se na vady zapříčiněné nesprávným a nešetrným používáním výrobku, popřípadě přirozeným opotřebováním  výrobku. Za vady zapříčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřizujeme v souladu s právním řádem k Vaší spokojenosti individuální dohodou. O případné vadě zboží je kupující povinen informovat naši firmu ihned po obdržení zásilky, jinak reklamace nebude uznána.

 

POSTUP PŘI POSÍLÁNÍ REKLAMACÍ

Případné reklamace je potřebné doručit osobně nebo poštou bez dobírky na adresu:

abc-zoo s.r.o.

P. O. BOX 44

69507 Depo HODONÍN

Česká republika

 

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci můžete uplatnit písemně, e-mailem na podpora_cz@abc-zoo.cz a telefonicky nejpozději následující den po obdržení zboží. Pozdější reklamace vad nebudou prodávajícím uznány. Zboží odešlete na naši adresu skladu s oznámením o reklamaci. Oznámení o reklamaci musí obsahovat důvod reklamace, vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a originál daňového dokladu.
V souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny zboží nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši e-mailovou adresu podpora_cz@abc-zoo.cz .
 • Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na e-mailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto údajů minimalizovat na ty nejnezbytnější a údaje chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními údaji plně podléhá zákonným normám, zákonu o ochraně osobních údajů spotřebitelů.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a dalších Vašich činnostech v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Jakékoliv údaje, které o Vás a o Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, neposkytujeme je (vyjma společností zabezpečujících spediční služby nebo platební styk) a slouží jenom ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Vyhrazujeme si právo použít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takovémto e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně oznámit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

V Košicích 1. 1 .2012

abc-zoo s.r.o.

Starozagorská 6
04023 Košice
Slovenská republika

IČ DPH: SK2023929908

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 04001 Košice


DomůDomů

 • doprava zdarma
Šperky chirurgická ocel, Stříbrné šperky | Šperky Eshop
X
Pro účely přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies.
Souhlasím
Více informací